Hakkımızda

İş Güvenliği

Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve İSG yönetmeliklerin asıl amacı iş kazalarını önlemektir. Bu kanun ve yönetmelikler sosyal tarafların tümüne bu konuda görevler yüklemiştir. En önemli görevi biz işverenler olarak, üstümüze düşenleri yerine getirerek, gerekli eğitimi ve tedbirleri alarak, çalışanlarımızıda bilinçlendirerek güvenli ve sağlıklı ortam sunmak olmalıdır.

Bu doğrultuda biz işverenler üzerimize düşen kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, eğitimler, saha ziyaretleri ve dokümantasyon ve prosedür incelemeleri yapılarak çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sunmaktayız.