Hakkımızda

Kalite

ATLAS TEKNİK faaliyetlerindeki ana prensip, zamanında ve hatasız üretimi, yetkin personelle gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Amacımız, yeni ve modern tasarımlarımızla yeni teknolojileri takip ederek, imalat süreçlerindeki kritik noktaları tespit ederek, bu noktalarda oluşabilecek hata ve uygunsuzlukların tekrarını önleyici sistemler geliştirerek kalitede sürekliliği gerçekleştirmek, güvenli kaynaklardan nitelikli girdi sağlamak ve malzemelerin, hammaddelerin kalitesi, ekipman ve makine teçhizatın kalitesi ile müşteri memnuniyeti kazanmaktır.   

Faaliyetlerimizde, doğru metot, ekipman ve işgücü kullanarak sektörümüzde öncülük yapmaktır.Tedarikçilerimize, karşılıklı fayda anlayışı içinde şirketimizin stratejik ortağı olarak değerlendiririz. Böylesi bir işbirliği içinde müşteri memnuniyetimizi sürekli olarak yüksek tutmayı amaçlarız.

Mükemmelliğe ulaşmak, çalışanlarımızın devamlı olarak eğitilerek, Kalite Yönetim Sistemi?nin uygulanmasına katkıda bulunmaları ve sistemin sürekli iyileştirilmesi farkıyla gelişimini sağlamaları ile mümkün olduğuna inanırız.

ATLAS TEKNİK olarak ana hedefimiz; topluma ve çevreye saygılı bir ortamda, yeniliğe açık ve üst düzeyde mühendislik bilgisi ve tecrübesi ile kurumsallaşmış bir yapıyla, zamanında, hatasız ve uluslararası standartta projelerde hizmet vermektir.